/*
*/

A büntetőjog keretében vállalom védői feladatok ellátását büntetőeljárás és szabálysértési eljárásban. A Magyarország Alkotmánya mindenki számára biztosítja a védelemhez való jogot. Ezen jogosultságból következik, hogy a terhelt a büntetőeljárás során védekezése érdekében szabadon gyakorolhatja jogait. A vele szemben érvényesített büntetőigényt megismerheti, arról álláspontját kifejtheti, a javára szóló körülményeket előadhatja, a hatóság tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, indítványait előterjesztheti.
A védelem jogának érvényesítésében alapvető szerepet játszik a büntetőeljárásban részt vevő védő. A terhelt érdekében a védő köteles a terhelttel a kapcsolatot késedelem nélkül felvenni, a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot kellő időben felhasználni, a terheltet a védekezés törvényes eszközeiről felvilágosítani, a jogairól tájékoztatni, a terheltet mentő, illetőleg a felelősségét enyhítő tények felderítését szorgalmazni.
Az ártatlannak vélelmezett terhelt bűnösségét kétséget kizáró módon kell bizonyítani. Ez a feladat az eljáró hatóságokat terheli. A terhelt nem kötelezhető ártatlanságának bizonyítására.

 

Webdesign|Mai

Nevetés
Egy ember fölkeres egy válóperes ügyvédet, és kéri, hogy segítsen neki diszkréten elválni a feleségétől.
- Természetesen vállalom - mondja az ügyvéd -, de azért árulja el nekem, mit ért diszkrét lebonyolítás alatt?
- Azt szeretném, ügyvéd úr, hogy a feleségem ne tudja meg, mert különben agyonüt...