/*
*/

2014. március 15. napján hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, amely számos más korábbi jogszabályi rendelkezés mellett, újraszabályozta a Családjogi törvényünket, valamint a Gazdasági társaságokról szóló törvényünket. A családjogi szabályokat a Ptk. 4. könyve tartalmazza, amely alapvetően a korábbi évtizedekben kialakult bírói gyakorlatból merített tapasztalatokat emelte törvényi szintre, modernizálva a korábbi családjogi intézményeket mind a vagyonjog, mind a házassági perek tekintetében.

- jogi képviseletet polgári peres eljárásban (pld.: házassági perek, kötelmi perek, társasházi ügyek stb.)
- jogi képviseletet polgári nemperes eljárásban pld.: fizetési meghagyásos, hagyatéki eljárás stb.
- polgári jogi szerződések készítését pld.: ingó- ingatlan adásvétel, vállalkozási-, kölcsönszerződés stb.
- társadalmi szervezetek alapítását pld.: alapítvány, egyesület;
- cégek, magánszemélyek követelésének behajtását; kártérítési igényérvényesítést;
- öröklési szerződés, végrendelet készítését, letéti megőrzését;
- házassági vagyonjogi szerződés készítését;
- házassági vagyonjogi, élettársi vagyonjogi kérdések rendezését; közös vagyon megszüntetését;
- gyermekelhelyezési, tartásdíjjal kapcsolatos kérdések rendezését stb.

 

Webdesign|Mai

Nevetés

Egy férfi bemegy egy régiségboltba. Sokáig nézegeti a sok szép régiséget, majd a választása egy bronz szobrocskára esik, amely egy patkányt ábrázol.
Az eladó ezekkel a szavakkal adja át neki:
- Uram, ez egy varázserővel bíró szobrocska, biztos nagyon meglepődik, ha elmesélem!
- Ugyan, ne fáradjon. Csak dísznek veszem, nem akarok varázsolni - hárítja el a vevő.
Kimegy az üzletből, és elindul hazafelé. Ahogy megy az utcán, hirtelen észreveszi, hogy egy igazi patkány követi. Befordul egy utcába, és elszörnyedve látja, hogy már egész kis csapat csapódott hozzá. Elkezd futni, és hamarosan odaér a folyópartra, mögötte egy egész patkánysereggel. Hirtelen bevillan az eszébe az eladó, meg a varázserejű szoborra vonatkozó szavai, így bedobja a folyóba a szobrot. A patkányok gondolkodás nélkül utánavetik magukat, és megfulladnak a vízben.
A férfi visszamegy a boltba.
- Uram, a patkányszobor miatt jövök. Kénytelen voltam bedobni a folyóba, mert vonzotta a patkányokat!
- Ne mondja, hogy nem figyelmeztettem! A pénzt szeretné visszakérni?
- Ugyan, dehogy! Csak szeretnék venni egy ügyvédet ábrázoló szobrocskát