/*
*/

Jogi Információs Tájékoztató


2.rész – Cégalapítás


Tudja-e Ön, hogy


- gazdasági társaságot akár magyar, akár külföldi állampolgár vagy éppen jogi személy is alapíthat? Azaz, egy gazdasági társaságnak adott esetben egy másik gazdasági társaság is lehet tulajdonosa, azonban a társaság képviseletét csak természetes személy láthatja el.

- a mai magyar jogi szabályozás szerint alapítani betéti társaságot, korlátolt felelősségű társaságot, közkereseti társaságot, és részvénytársaságot lehet?

- napjainkban Magyarországon a leggyakoribb társasági forma a korlátolt felelősségű társaság azaz a Kft? Ezt a társaságot legkevesebb 3.000.000,-Ft törzstőkével lehet alapítani, melyet azonban nem szükséges a számlavezető pénzintézetbe befizetni. A Kft. alapulhat egy vagy több taggal, ügyvezetője lehet egy vagy több személy is. A társaság tartozásaiért – főszabály szerint – a tag csak törzsbetétje erejéig felel, azaz magánvagyonával nem.

- a Kft. tagjai üzletrészüket szabadon átruházhatják? A társasági szerződés szerint a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illetheti meg.

- a gazdasági társaság minden olyan tevékenységet üzletszerűen végezhet, amelynek gyakorlását törvény nem tiltja? Vannak azonban olyan gazdasági tevékenységek, melyek gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez kötheti. Ilyen esetben az adott tevékenység csak a hatósági engedély birtokában, az abban meghatározott körben és időben gyakorolható. Ha a társaság olyan tevékenységet kíván végezni, amely szakképesítéshez kötött, az csak abban az esetben lehetséges, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagok, munkavállalók, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

- a cégalapítás elektronikus cégeljárás keretében zajlik? Ha megfelelő ügyvédet választ, akkor néhány nap alatt bejegyzett és működő cég tulajdonosa lehet!

 

Webdesign|Mai

Nevetés

- Vádlott, próbáljon végre más ember lenni!
- Én megpróbáltam bíró úr, de akkor meg három évet kaptam okirat hamisításért.