/*
*/

Jogi Információs Tájékoztató

3. rész Szerződéses garanciákTudja-e Ön, hogy


- amikor szerződést köt valakivel, milyen garanciákkal biztosíthatja követelését? Gyakran előfordul, hogy adósunk nem tartja be szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét, melynek köszönhetően ránk hárul annak problémája, hogy követelésünket érvényesítsük. Ezt az eljárást nagyban megkönnyíti, ha előrelátóak vagyunk és olyan szerződést kötünk, amelyben biztosítjuk követelésünket.

- a szerződéses biztosíték lehet akár az adós teljesítési készségét fokozó akár a teljesítési képességét erősítő biztosíték?

- a foglaló: lehet pénzösszeg vagy más dolog, amelyet az adós átad, és amennyiben a szerződés nem megy teljesedésbe vagy neki felróhatóan meghiúsul, az adott foglalót az adós elveszti?

- a kötbér: a szerződésben kikötött olyan pénzösszeg, amelyet az adós akkor fizet, ha a szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem szerződés szerint (pld.: késve) teljesíti?

- a kezesség: olyan személyi biztosíték, mely esetben általában az adóson kívüli harmadik személy vállal kötelezettséget arra, hogy amennyiben adósunk nem teljesít, úgy helyette ő fog teljesíteni részünkre? A kezes személyét körültekintően kell megválasztanunk!

- az azonnali beszedési megbízás: esetén az adós feltételhez kötött meghatalmazást ad részünkre, hogy a számláját vezető pénzintézetnél – a feltétel bekövetkezése esetén – a bankot teljesítésre szólítsuk fel?

- a tulajdonjog fenntartás: esetén, ingó-, ingatlan értékesítéskor vagy vállalkozási szerződések esetében az adós addig nem szerez tulajdonjogot az adott dolog felett, amíg annak teljes árát/díját részünkre ki nem fizette?

- a zálogjog: olyan jogosultság, amely alapján a zálogjogosult a zálogba adott vagy jelzáloggal terhelt ingó-, vagy ingatlanból kaphat közvetlenül kielégítést? Zálogjogot alapíthatunk ingóságon, ingatlanon vagy akár követelésen/jogosultságon is.- a fenti példákon felül további szerződéses garanciákkal biztosíthatjuk követelésünket? Ha előrelátóak vagyunk, elejét vehetjük a hosszas bírósági eljárásnak vagy éppen annak, hogy végképp elessünk követelésünk érvényesítésétől. Szerződéskészítés céljából forduljon ügyvédhez!

 

Webdesign|Mai

Nevetés
A biológiai labor vezetője mondja a vendégének:
- Mostanában a kísérleti patkányokról áttértünk az ügyvédekre.
- Miért? - csodálkozik a vendég.
- Először is: sokkal több van belőlük. Másodszor: a laboránsok nem kötődnek hozzájuk érzelmileg. Harmadszor: van egy csomó dolog, amit a patkányok nem hajlandóak megtenni.