/*
*/

Jogi Információs Tájékoztató

3. rész Szerződéses garanciákTudja-e Ön, hogy


- amikor szerződést köt valakivel, milyen garanciákkal biztosíthatja követelését? Gyakran előfordul, hogy adósunk nem tartja be szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét, melynek köszönhetően ránk hárul annak problémája, hogy követelésünket érvényesítsük. Ezt az eljárást nagyban megkönnyíti, ha előrelátóak vagyunk és olyan szerződést kötünk, amelyben biztosítjuk követelésünket.

- a szerződéses biztosíték lehet akár az adós teljesítési készségét fokozó akár a teljesítési képességét erősítő biztosíték?

- a foglaló: lehet pénzösszeg vagy más dolog, amelyet az adós átad, és amennyiben a szerződés nem megy teljesedésbe vagy neki felróhatóan meghiúsul, az adott foglalót az adós elveszti?

- a kötbér: a szerződésben kikötött olyan pénzösszeg, amelyet az adós akkor fizet, ha a szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem szerződés szerint (pld.: késve) teljesíti?

- a kezesség: olyan személyi biztosíték, mely esetben általában az adóson kívüli harmadik személy vállal kötelezettséget arra, hogy amennyiben adósunk nem teljesít, úgy helyette ő fog teljesíteni részünkre? A kezes személyét körültekintően kell megválasztanunk!

- az azonnali beszedési megbízás: esetén az adós feltételhez kötött meghatalmazást ad részünkre, hogy a számláját vezető pénzintézetnél – a feltétel bekövetkezése esetén – a bankot teljesítésre szólítsuk fel?

- a tulajdonjog fenntartás: esetén, ingó-, ingatlan értékesítéskor vagy vállalkozási szerződések esetében az adós addig nem szerez tulajdonjogot az adott dolog felett, amíg annak teljes árát/díját részünkre ki nem fizette?

- a zálogjog: olyan jogosultság, amely alapján a zálogjogosult a zálogba adott vagy jelzáloggal terhelt ingó-, vagy ingatlanból kaphat közvetlenül kielégítést? Zálogjogot alapíthatunk ingóságon, ingatlanon vagy akár követelésen/jogosultságon is.- a fenti példákon felül további szerződéses garanciákkal biztosíthatjuk követelésünket? Ha előrelátóak vagyunk, elejét vehetjük a hosszas bírósági eljárásnak vagy éppen annak, hogy végképp elessünk követelésünk érvényesítésétől. Szerződéskészítés céljából forduljon ügyvédhez!

 

Webdesign|Mai

Nevetés
A jogi egyetem záróvizsgáján az utolsó két diák izzad a kihúzott tétele felett.
- Jöjjön kolléga! - szólítja az egyiket a professzor.
- Na kolléga... Tudja a tételt?
- Háát... Nem jut eszembe semmi. - válaszol a nebuló.
- Hát kolléga, akkor maga nem lesz kolléga.
- Professzor úr! Lehet egy ajánlatom?
- Halljuk!
- Ha fel tudok Önnek tenni egy olyan jogi jellegű kérdést, amire nem tud válaszolni, beírja az ötöst?
- Ilyen pofátlan kérés 40 éves tanári pályafutásom alatt nem volt, de lássuk!
- Rendben. Mi az ami egyben törvényes, de nem jogos, jogos de nem törvényes, és se nem törvényes, se nem jogos?
Pörögnek a kódexek, izzad a professzor úr, de nem tudja a választ.
- Rendben, megfogott, itt az ötös és takarodjon innen!
- Na, halljuk az utolsó mit produkál! - szólítja az utolsó diákot.
- Professzor úr... Én sem tudom ezt a tételt...
- Hát mi van ma itt? - fortyan fel a professzor.
- Rendben... Hallotta az előző diák által feltett kérdést?
- Hallottam - felel a diák.
- Rendben. És tudja rá a választ?
- Tudom.
- Tudja? Akkor ha megmondja, átengedem egy kettessel.
- Rendben. Szóval az, hogy a professzor úrnak van ugye egy 20 éves felesége, az törvényes, de nem jogos. Azt, hogy a feleségével az előző diák "randevúzik", az jogos, de nem törvényes. Az pedig, hogy ezért Ő most ötöst kapott, én meg kettest, az se nem törvényes, se nem jogos...